Gemeente komt met nieuwe participatieverordening na kritisch rapport Rekenkamer

Het college heeft ingestemd met een nieuwe participatieverordening. Dat is een lijst van regels die ervoor moeten zorgen dat de participatie van Amsterdammers bij nieuw beleid overal binnen de gemeente hetzelfde is. De verbeteringen zijn gedaan na een kritisch rapport van de Rekenkamer over burgerparticipatie in de stad twee jaar geleden. De Rekenkamer concludeerde toen dat participatie in Amsterdam soms wordt afgehouden, het doel van participatie zelden duidelijk is en de verplichte 'participatieparagraaf' in voordrachten van het college niet naar behoren werkt. De gemeente werd toen opgeroepen om het participatiebeleid onder de loep te nemen. "Het is verontrustend dat zelden duidelijk wordt met welk doel participatie is ingezet en wat de betrokkenheid van Amsterdammers is geweest." Die regels voor het meedoen van burgers zijn in 2021 al vastgelegd in het beleidskader participatie en het beleidskader buurtrechten, maar er was nog geen juridisch kader, laat wethouder Groot Wassink (Democratisering) weten. In de verordening is nu vastgelegd aan welke proces- en kwaliteitseisen de participatie moet voldoen, zodat Amsterdammers weten waar ze op kunnen rekenen als ze participeren en wat er met de resultaten is gedaan. Jaarlijks rapport Het college heeft er al mee  ingestemd dat er jaarlijks een rapport moet komen dat inzicht in wat er allemaal gebeurt op het gebied van het betrekken van bewoners. Het is een middel om te controleren of de participatie in de stad verloopt volgens regels van de verordening en of er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Groot Wassink laat weten met de nieuwe verordening ook vooruit te lopen op de landelijke verplichting voor gemeenten om vast te leggen hoe ze bewoners gaan betrekken bij het maken van plannen en beleid. "We leggen duidelijke regels vast, waar Amsterdammers en ambtenaren op terug kunnen vallen. Een belangrijke verbetering is dat we zorgen dat ondervertegenwoordigde groepen worden bereikt en daarmee ook alle perspectieven worden gehoord", laat Groot Wassink weten. De participatieverordening wordt de komende maand besproken in de raadscommissie en tijdens de raadsvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees verder